Hình ảnh hoạt động

Ngày đăng: 01:49 AM 16/08/2017 - Lượt xem: 972

 

Kho Bột 

 

 

 

Sơn được chất lên kệ theo từng mã số nhằm dễ giao nhận và kiểm hàng 

 

 

 

Hình ảnh xe nâng chuyển hàng lên xe giao đến quý khách hàng