Điện thoại: 0909.509.247

Email: cskh.azone@gmail.com

Địa chỉ: 147/147 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B Bình Tân, Hồ Chí Minh