Điện thoại: 0903723568

Email: sonboss.vinabuild@gmail.com

Địa chỉ: 334 đường Trần Văn kiểu, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh